fbpx

Bjørgelva

Tinfos AS planlegger i samarbeid med de lokale grunneierne å bygge ut et småkraftverk i Bjørgelva, vassdragsnummer 193.4 i Sørreisa kommune, Troms fylke.
Bjørgelva kraftverk vil utnytte en brutto fallhøyde på 232 m i Bjørgelva med inntak på kote 240 og avløp ved kote 8. Nedbørsfeltet for planlagt inntak til Bjørgelva kraftverk utgjør 11 km2 og middelvannføringen er beregnet til 620 l/s. Planlagt minstevannføring vil være 70 l/s og installert effekt vil være 2.5 MW, hvor maksimal driftsvannføring utgjør 1230 l/s. Det forventes en årlig middelproduksjon på 7.8 GWh, som gir en utbyggingspris på 2.94 kr/kWh. Vannveien vil bestå av 1900 m med duktile støpejernsrør med diameter på rundt 800 mm. Rørgata vil være nedgravd.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 232
Lengde rørgate(m) 1900
Effekt (MW) 2,5
Produksjon (GWh/år) 7,8
Minstevannsføring (l/s) 70

Til toppen