fbpx

Follsjø kraftverk

Follsjå Kraftverk ble offisielt åpnet den 5 februar 2015. Utbyggingen startet 18. mars 2014, og sett i forhold til hvilke konstruksjoner som er bygget ble utbyggingen utført på rekordtid. Innkjøring av kraftstasjonen vil pågå litt utover våren, men er i drift i dag. Takket være god planlegging og oppfølging, samt gode og pålitelige entreprenører og leverandører, har dette vært mulig. Dammene og inntaket ved Follsjå ble bygget for å ivareta kulturmiljøet i området, i tillegg til at konstruksjonene er teknisk gode. Tunnelen og rørtraseen er utført slik at elva Fulldøla minst mulig blir berørt, og hele traseen er nå tilbakeført med sin opprinnelige grunnvegetasjon. Rørtraseen vil nå vegeteres naturlig. Kraftstasjonen står som et monument ved Tinnelva, rett nedstrøms Grønvollfoss kraftverk. Follsjå kraftstasjon er oppført i betong og trekledning. Vi er nå stolte for og endelig sette Follsjå kraftverk i drift!

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 104
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 2,8
Produksjon (GWh/år) 14,5
Minstevannsføring (m³/s) 0,25

Til toppen