fbpx

Harastølen

Harastølen

Aksjeselskap dannet i 1999
Eiendommen Harastølen i Luster
Gammelt tuberkolosesanatorium
Diverse bygninger (23 stk)
970 mål
Fallrettigheter fra 1115-450 meter
Ensidig fall fra 450-375 meter
Oppdemingrett for vann v/1115 meter
Tomt ved sjø
2 minikraftverk, ca 200 kW
Eiet 100% av Tinfos as
Kraftutbygging 2020

Gjennom samarbeid/avtaler med øvrige rettighetshavere i Døsi (Luster Energiverk)

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 741
Lengde rørgate(m) 2100
Effekt (MW) 4,95
Produksjon (GWh/år) 19,6
Minstevannsføring (m³/s) 0,2

Til toppen