fbpx

Hemså

Konsesjon godkjent

Utbygging av kraftverk i Hemsåi ønskes gjennomført for å produsere en årlig midlere kraftmengde på 5,12 GWh.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 198
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 1,6
Produksjon (GWh/år) 5,12
Minstevannsføring 60 l/s 1.5-30.9 og 30 l/s 1.10-30.4

Til toppen