fbpx

Leirbukta kraftverk

Tinfos AS planlegger i samarbeid med de lokale grunneierne å bygge ut et småkraftverk i Leirbukta vassdragsnr 203.60 i Tromsø kommune, Troms fylke. Utbyggingen omfatter to elver, Leirbuktelva og Rastelva, som vil bli ledet ned til en kraftstasjon med tilbakeføring til sjø.
Leirbukta kraftverk planlegger å benytte seg av et bruttofall på 218 m i Leirbuktelva med inntak på kote 225, samt et bruttofall i Rastelva på 178 m med inntak fra kote 185 ned til felles avløp ved kote 7. Ved planlagt inntak utgjør nedbørsfeltet til Leirbuktelva 8.5 km2 og middelvannføringen er beregnet til 536 l/s. Planlagt minstevannsføring vil være 35 l/s for Leirbuktelva og installert effekt vil være 2.3 MW hvor maksimal driftvannføring utgjør 1179 l/s
For Rastelva vil planlagt inntak gi et nedbørsfelt på 3.9 km2 med planlagt minstevannsføring på 16 l/s. Middelvannføringen er beregnet til 271 l/s og maksimal driftvannsføring vil være 596 l/s. Installert effekt vil være 1.2 MW for Rastelva

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 218/178
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 2,3/1,2
Produksjon (GWh/år) 6,63/3,42
Minstevannsføring (l/s) 35/16

Til toppen