fbpx

Middøla Kraftverk

Middøla kraftverk på Miland i Tinn kommune ble satt i drift desember 2014. Kraftverket benytter et fall på 275,4 meter i Middøla og har en installert effekt på 4,5 MW. Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på ca 12 GWh som tilsvarer strømforbruket til ca 600 husstander.

Dam og inntak er oppført i plasstøpt betong med inntaksrister nedstrøms damskive som utnytter coandaeffekten. Iht. vassdragskonsesjonen skal det slippes minstevannføring forbi dam og inntak på 50 l/s hele året.

Trykkrøret er 2700 meter langt og består av duktile støpejernrør og glassfiberarmerte rør med dimensjon Ø900 mm. I tillegg er det bygd en rørbru over Middøla med et spenn på 15 meter. Det er et to bend langs trykkrøret og 4 t-rør for adkomst inn i trykkrøret.

I kraftstasjonen er det installert et peltonaggregat med 6 dyser og største slukeevne er 1,9 m³/s. Kraftstasjonen består av maskinsal, kontrollrom, traforom og høyspentrom og bygget er oppført med prefabrikkerte betongelementer.

Middøla kraftverk eies av Middøla Kraft AS hvor grunneiere og Tinfos har 50 % eierandel hver.

Kontraktsparter under bygging har vært:
– Bystøl, ansvarlig for prosjektering
– Fadum Tekniske, leverandør av turbin og elektromekanisk utstyr
– Brødrene Dahl, leverandør av rør og komponenter til dam og inntak
– Brødrene Alseth, entreprenør med ansvar for alt grunn og betongarbeid
– A til Å Entreprenør, entreprenør med ansvar for overbygg kraftstasjon¨
Prosjektleder for utbyggingen har vært Mats Nilsen.

Teknisk data

Brutto fallhøyde (m) 275,4
Lengde rørgate(m) 2700
Effekt (MW) 4,5
Produksjon (GWh/år) 12,1
Minstevannsføring (l/s) 50

Til toppen