fbpx

Mygland

Mygland kraft ligger i Litleåna på Mygland i Kvinesdal Kommune.
Kraftverket har en brutto fallhøyde på 65 meter. Vannveien er ca. 1000 meter med første del i tunnel, og resterende strekning i nedgravde rør. Installert effekt vil bli ca 3,1 MW, en produksjon på ca 8 GWh og en utbyggingspris på 3,16 kr/kWh.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 65
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 3,1
Produksjon (GWh/år) 9
Minstevannsføring (l/s) 80

Til toppen