fbpx

Nakkevika

Nakkevika Kraft (SUS) ønsker å utnytte potensialet i Nakkelva og Storelva i Tromsø kommune til å bygge to småkraftverk med en samlet årsproduksjon på ca 7,63 GWh grønn fornybar energi per år.

Det søkes om å etablere en mindre inntaksdam på kote 530 i Nakkelva med en 1580 meter lang rørtrasé på sørsiden av Nakkelva ned til kraftstasjonen som er planlagt på kote 6. I Storelva søkes det om å etablere en tilsvarende inntaksdam på kote 453 med en 1175 meter lang rørtrasé på nordsiden av Storelva ned til kraftstasjonen som er planlagt på kote 16.

Rørgaten er planlagt nedgravd langs hele strekningen og rørtraseen skal arronderes og såes til i etterkant av anleggsperioden slik at terrenget etter hvert vil få sitt naturlige preg.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 524
Lengde rørgate(m) 1580
Effekt (MW) 1,4
Produksjon (GWh/år) 3,3
Minstevannsføring (l/s) 17

Til toppen