fbpx

Reipkrokelva

Reipkrokelva Kraftverk (SUS) ønsker å utnytte en brutto fallhøyde på 295 m i Reipkrokelva i Tromsø kommune, Troms fylke til kraftproduksjon. Nedbørsfeltet ved planlagt inntak kote 310 utgjør 7,67 km2, middelvannføringen er her beregnet til 476 l/s. Vannveien planlegges i en 1480 m nedgravd rørgate. Kraftverket planlegges med installert effekt på 3,0 MW. Beregnet produksjon for normalår er 7,8 GWh. Tilknytning til eksisterende 22 kV-nett vi skje via 120 m jordkabel.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 295
Lengde rørgate(m) 1480
Effekt (MW) 3
Produksjon (GWh/år) 7,8
Minstevannsføring 40 l/s (1.5-30.9) 20 l/s vinter

Til toppen