fbpx

Røneid kraftverk

Leverandørar

Hovudentreprenør og utført grunnarbeid Veum Maskin AS
Betongarbeid inntak og kraftstasjon Sogn Entreprenør AS
Prosjektering Multiconsult
El.mek STP og Sinus Elektro
Røyr og inntakskomponentar Brødrene Dahl
Byggeleiar Sunnfjord Entreprenør AS
Netteigar Luster Energiverk AS
Lånegjevar Sparebanken Sogn og Fjordane
Utbyggingsansvarleg Tinfos AS (Eigar av Røneid Kraft AS)

Nøkkeltal

Nedbørsfelt 10,3 km 2
Fallhøgd 487 m
Trykkrøyr 2120 m, diameter 0,7 meter
Turbin Pelton
Middelvassføring elv 0,52 m3/s
Slukeevne kraftverk 1,04 m3/s
Årsproduksjon 13 GWh (straumforbruk til om lag 650 husstandar)
Installert effekt 4,5 MW
Minstevassføring 50 l/s vinter og 100 l/s sommar
Byggestart 1. juni 2015
Anlegg sett i drift 23 november 2016
Offisiell opning 26 januar 2017

Til toppen