fbpx

Sandvand kraft AS

Konsesjons gitt 23.2.2015

Tinfos AS ønsker å bygge Sandvand kraft AS i Flekkefjord kommune, Vest Agder Fylke.

Det planlagte kraftverket er lokalisert i Flekkefjord kommune, ca 23 km nord for byen Flekkefjord, i Vest Agder Fylke. Måsteinsvatn, hvor det er planlagt inntak til kraftverket, har utspring i et 11,24 km2 stort nedbørfelt lokalisert nord i Flekkefjord, over grensen til Sirdal kommune.

Inntaket og reguleringsmagasin vil ligge på kote 431, og er planlagt regulert med ± 0,5 meter, som er antatt å være mindre en den naturlige vannstandsvariasjonen i Måsteinsvatn. Kraftstasjonen er planlagt på kote 310.

Vannveien vil bestå av ca 750 m nedgravd rørgate. Installert effekt blir 1,48 MW og produksjonen er estimert til ca 4,8 GWh. Utbyggingsprisen er beregnet til 3,87 kr/kWh.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 121
Lengde rørgate(m) 750
Effekt (MW) 1,48
Produksjon (GWh/år) 4,8
Minstevannsføring (l/s) 59

Til toppen