fbpx

Skarelva

Skarelva Kraft (SUS) ønsker å utnytte vannfallet i Skarelva i Målselv kommune i Troms fylke til å bygge et småkraftverk.
Det er planlagt å bygge et inntak på ca kote 300. Det planlegges et inntaksbasseng på ca 1 mål og en betongbuedam med overløp i forbindelse med inntaket. Fra inntaket er det planlagt nedgravd rørgate på ca 2350 m til en kraftstasjon i dagen på ca kote 140.
I kraftverket planlegges det å installeres ett Pelton aggregatet med samlet effekt på ca 1,8 MW og med en ytelse på ca 2,0 MVA. Det planlegges en maskinspenning på 0,69 kV med omsetning til 22 kV nettspenning. Planene vil gi en beregnet produksjon på ca 5,7 GWh per år.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 160
Lengde rørgate(m) 2350
Effekt (MW) 1,8
Produksjon (GWh/år) 5,7
Minstevannsføring (l/s) 90

Til toppen