fbpx

Skirva

Skirva renner ut i Rukkedøla vest for Eidal. Nedbørsfeltet strekker seg innover mot Buglebjørkstølene og omfatter områder med store myrdrag og flere vann. Inntaket til Nes kraftverk er like nedstøms utløpet av den planlagte kraftstasjonen. Kraftverket skal utnytte et fall på 325 meter. Inntaket ligger i et område med svaberg. Elva ned til kraftstasjonen er relativt bratt og storsteinet med innslag av fosser og svaberg. Langs elva vokser glissen furuskog på morenegrunn. Det er behov for å bygge ca. 300 m vei til inntaktet.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 325
Lengde rørgate(m) 1000
Effekt (MW) 1,8
Produksjon (GWh/år) 4,5
Minstevannsføring (l/s) 25

Til toppen