fbpx

Skuåna kraftverk

Skuåna kraftverk, Marnardal kommune, Vest Agder Fylke er planlagt bygget med inntak på kote + 194 moh og kraftstasjon på kote + 72 moh. Fylgjande hovuddata gjeld for anlegget:
1. Installert effekt: 1,2 MW
2. Årsproduksjon: 3,6 GWh
3. Brutto fallhøgde: 122 m
4. Vassveg: Kombinasjon med fjellboring første del av vassveg og deretter nedgravet røyrgate (GRP-røyr) med diameter 800 mm.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 122
Lengde rørgate(m) 1150
Effekt (MW) 1,2
Produksjon (GWh/år) 3,6
Minstevannsføring (l/s) 30

Til toppen